เราสามารถช่วยคุณได้อย่างไร

การรับการชำระเงิน


JD CENTRAL และคืนค่าสินค้าให้ผู้ขายหลังจากหักค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยรอบการชำระเงินเป็นรายสัปดาห์ ซึ่งจะตัดรอบทุกวันอาทิตย์ จากนั้นผู้ขายจะมีเวลา 7 วันในการยืนยันยอดเงินใน Seller Center และผู้ขายจะได้รับค่าสินค้าในวันศุกร์ถัดไป


            1) แต่ละรอบชำระจะเป็นออเดอร์ที่ลูกค้าได้รับสินค้า และมีการชำระเงินมาที่ JD CENTRAL แล้วเท่านั้น 

                        -  สำหรับผู้ขายที่มีสินค้าขนาดใหญ่ และดำเนินการจัดส่งเองนั้น ออเดอร์จะเสร็จสิ้นต่อเมื่อลูกค้ากด "ยืนยันรับสินค้า" หรือสถานะอัตโนมัติภายใน 15 วันหลังจากผู้ขายคลิกส่ง


            2)  หลังจากตัดรอบ วันอาทิตย์ 23:00 น.(1)  ในวันจันทร์ (2)  ผู้ขายจะได้รับฟอร์มยืนยันการขำระเงิน บน Seller Center และจะได้รับอีเมลแจ้งเตือนการยืนยัน ซึ่งผู้ขายจะต้องทำยืนยันในระบบก่อนวันจันทร์ถัดมา 07:00 น. 


            3) ผู้ขายจะได้รับการชำระเงินในวันศุกร์ถัดไป (3) 


การยืนยันการชำระเงินอัตโนมัติ (Auto-Confirmation)

ผู้ขายสามารถตั้งค่าการยืนยันการชำระเงินอัตโนมัติ (Auto-Confirmation) บน Seller Center เพื่อรับเงินไวขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องกดยืนยันด้วยตัวเองวิธีตั้งค่าการยืนยันการชำระเงินอัตโนมัติ (Auto-Confirmation)ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่

แสดงความคิดเห็น