เราสามารถช่วยคุณได้อย่างไร

SKU กับ SPU ต่างกันอย่างไร

SPU คือข้อมูลพื้นฐานที่ SKU ของสินค้าชนิดเดียวกันใช้ร่วมกัน 

SKU คือรหัสของสินค้าซึ่งจะแตกต่างกันไปตามแต่ละขนาด, ประเภท, และสีของสินค้านั้นๆ

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่

แสดงความคิดเห็น