เราสามารถช่วยคุณได้อย่างไร

ระยะเวลาในการตรวจสอบข้อมูลสำหรับร้านค้าใหม่

การตรวจสอบเอกสารการสมัครของร้านค้าใหม่ใช้ระยะเวลาไม่เกิน 5 วันทำการ

คุณสามารถตรวจสอบสถานะการสมัครให้ที่หน้าสถานะรอการตรวจสอบ 

เมื่อการตรวจสอบเสร็จสิ้นคุณจะได้รับอีเมลยืนยันจาก JD CENTRAL

ข้อมูลนี้มีประโยชน์หรือไม่

แสดงความคิดเห็น